AUTOTRANSPORTERE

- Hvad skal jeg være opmærksom på ved kørsel med autotransportere?

Afbalancering
Det er meget vigtigt at være omhyggelig med afbalancering af traileren i forbindelse med læsning, således at kugletrykket er mellem 50 og 75 kg.Man kan ikke altid blot køre bilen frem til autotransportladets forkant – det kan give et for stort kugletryk. For at kunne fastgøre bilen leveres som ekstraudstyr specielle stopklodser.Under kørsel skal de to lukketøjer, der låser platformen, være lukket.

Hydraulisk tipcylinder
Pålæsning: Ventilen skal være lukket. Platformen vippes med håndkraft. Derefter foretages et eller to pumpeslag for at stabilisere platformen mod underlaget.TransportstillingIdet ventilen åbnes med stor forsigtighed, skal platformen selv vippe ned til vandret. Er dette ikke tilfældet, er vægtfordelingen forkert.AflæsningMed lukket ventil pumpes platformen bagover.

Du kan downloade montage & brugsvejledning for den hydrauliske tipcylinder (PDF – 500kb)

Loader