HESTETRAILERE

- Regler for transport af heste

Man skelner imellem hobbybetonet kørsel og kørsel i forbindelse med økonomisk virksomhed

 

Økonomisk virksomhed

Når man kører med heste, skelnes der mellem hobbybetonet kørsel og kørsel i forbindelse med økonomisk virksomhed. Pr. 1. januar 2007 er der indført nye regler i forbindelse med transport af heste. De nye regler er gældende for økonomisk virksomhed. Grundlaget for de nye regler er EU forordning (EF) nr. 1/2005.

Økonomisk virksomhed er en bred definition og afgørelsen om det er økonomisk virksomhed eller hobbybetonet vil skulle vurderes i den konkrete situation. Fødevarestyrrelsen og justitsministeriet har udarbejdet nogle retningslinjer, hvor man kan læse om reglerne for økonomisk virksomhed.

Link til vejledninger:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/nr/rdonlyres/f3dcbdcc-a373-4a38-baea-3b62fb1a921a/0/konomiskvejledningheste.doc

 

Hobbybetonet kørsel

Hobbybetonet kørsel, er kørsel som ikke er omfattet af reglerne for økonomisk virksomhed.

Bekendgørelse nr. 269 gælder for hobbybetonet kørsel. Man skal især være opmærksom på følgelse paragraffer i forbindelse med transport af heste:
§ 2: heste skal altid være ledsaget af et gyldigt identifikationsdokument (hestepas).
§ 9: transportkøretøjet skal være indrettet på en sådan måde, at gødning, strøelse eller foder ikke tabes under transporten. Dvs. at der bør være spåner, eller andet sugende materiale, inde i traileren, der kan absorbere gødning mm. fra hestene.

 

Betjeningsvejledning

Således tilkobler og afkobler du hestetraileren samt checker den før kørsel:

Tilkobling til bilen

 1. Traileren kobles på bilens anhængertræk.
 2. Næsehjulet hæves.
 3. Fastgør sikkerhedswiren til bilen. Det er vigtigt, at wiren går i lige linie fra traileren til anhængertrækket.
 4. Forbind det elektriske system ved at sætte trailerens el-stik i trækkets stikdåse.
  Der findes el-stik med henholdsvis 7- og 13 poler. Der kan anvendes en adapter, hvis trailerens stik ikke passer til bilens stik

Tjek før kørsel

 1. Kontrollér, at traileren er korrekt koblet på bilen. Dette kan kontrolleres ved at løfte i trailerens trækvange.
  Visse typer kuglekoblinger er udstyret med en rød/grøn indikator, der markerer, om traileren er korrekt tilkoblet.
 2. Kontrollér at trailerens lygter virker korrekt.
 3. Kontrollér at ledningerne ikke kan røre jorden.
 4. Kontrollér, at dæktrykket er korrekt – der skal være samme tryk i begge sider – også selvom man kun kører med 1 hest i en 2-hestes trailer. Det korrekte dæktryk kan ses i trailerens brugerhåndbog.

Afkobling

 1. Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres.
 2. Tag sikkerhedswiren af.
 3. Traileren kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.
 4. Anvend kun håndbremsen til korttidsparkering. Ved længerevarende parkering anvend da bremsekiler eller lignende.

 

Kørsel med hestetrailer

Tips til kørsel med hestetrailer – herunder bakning!
Kørsel med en trailer på landevej volder normalt ikke problemer, men det er meget vigtigt, at give hestene en rolig, sikker og god køretur. Vær ekstra opmærksom i trafikken. Det er vigtigt, at man holder god afstand til forankørende biler, og at man i tide får skiftet til det rette gear og får vogntoget placeret i den rigtige vognbane. Det er altid en god idé, at informere medtrafikanterne i god tid, inden man vil dreje. Blink derfor i god tid og brems altid langsomt og meget roligt ned.

Opbremsning
Hestene ved ikke hvornår man bremser, så de kan ikke forberede sig på at få deres vægt fordelt derefter, så de ikke mister balancen. Derfor er det meget vigtigt, at man altid begynder at bremse i god tid før man skal stoppe. Brems langsomt vogntoget ned og hold et jævnt tryk på bremsen – ikke noget med at bremse, slippe, bremse!

Vendinger
Kør altid langsomt hen til et hjørne og sving stille og roligt, så hestene kan holde balancen.
Et vogntog har en noget større svingbane end en bil. Man skal derfor køre godt frem, inden man drejer hjulene rundt, således at man er sikker på, at traileren kan komme med rundt om hjørnet.

Rundkørsler
Rundkørsler skal altid køres i meget roligt tempo. Heste har svært ved at forholde sig til gentagne retningsskift – især efter de evt. har kørt ligeud i længere tid.

Sidevind
Kørsel i meget kraftig sidevind bør undgås, da vogntoget påvirkes af dette. Også ved overhaling af større køretøjer som busser og lastbiler, bør man have ekstra godt fat i rettet, så vogntoget ikke kommer i svingninger pga. trykket, der kan opstå, når disse passerer.

Ujævn Vej
Alle biler har støddæmpere, men det er ikke alle hestetrailere, som har støddæmpere.
Kørsel på ujævn vej kan være ubekvemt, når man sidder inde i bilen – men det er direkte
ubehageligt, når man er hest og står inde i traileren. Støddæmpere afhjælper dette problem,
men løser det ikke 100%. Kør derfor altid stille og roligt på ujævn vej – og undgå at
køre ned i huller eller over store sten.

Bakning
At bakke med en trailer kræver lidt øvelse. Når der bakkes styres traileren ved hjælp af kuglen på anhængertrækket. Man skal dreje bilen i modsat retning af den vej man vil have traileren til at bevæge sig.

Inden man begynder at bakke, bør man altid sikre sig, at der ikke er nogen forhindringer, mennesker eller andet man kan ramme undervejs.

Lær først at bakke ligeud med en trailer. Hold fokuset på sidespejlene – kør langsomt tilbage og hvis traileren ikke holder ligeudretningen, drejes rettet samme vej, som traileren er på vej hen – altså drej mod det sidespejl, hvor traileren kan ses. Når traileren atter er ligeudrettet, rettes bilen op igen.

Lær derefter at bakke til højre, det er lettere end at bakke til venstre! Drej rettet modsat af den vej man vil have traileren og sørg for at rette op i god tid, så man ikke ”knækker” vogntoget – dvs. ender i en 900 vinkel.
Opgiv ikke straks, men få øvelse, f.eks. på en tom P-plads.

Tips:
– kør langsomt tilbage
– hold fokuset på sidespejlene
– ret op i god tid

Under transporten
Det er vigtigt, at hestene er fortrolige med kørsel i hestetraileren. Køres der med 1 hest i en 2-hestes trailer, bør hesten pga. vejhældningen altid stå i venstre side. Hvis der køres med to heste, læsses den tungeste hest i venstre side.

Under transporten er det vigtigt at begge bagbomme er fastlåst i bombeslagene, så skillevæggen står stabilt.

Ventilation
God ventilation i traileren er vigtig. Ved at åbne vinduerne og eventuelle luftspjæld på traileren kan man regulere ventilationen. Kør aldrig med ventilationen helt lukket, som minimum bør vinduernes bagkant være åbnet ét hak. Man bør køre med lukket klap eller rullegardin, så hestene ikke bliver bange for bagvedkørende trafik.
Når man kører en længere tur med hestene, er det en god idé at holde ind og se til dem efter ca. 1/2 times kørsel, for at undersøge om der er tilstrækkeligt ventilation i traileren.
Hvis hestene sveder, bør der åbnes op for mere ventilation.
Hestene kan også overvåges fra bilen vha. kamera og temperaturmåler.

 

Hvis uheldet er ude

Hvad skal man være opmærksom på hvis uheldet er ude ved kørsel med hestetrailer.

Hvis bil eller trailer havarerer, må der tilkaldes assistance. Vær opmærksom på, at et medlemskab på bilen hos et redningsfirma, ikke dækker assistance på traileren. Man skal tegne et særskilt abonnement på ens trailer, hvis man vil være dækket.

Forsøg at køre vogntoget hen til et sikkert sted, lidt væk fra trafikken, så hestene ikke bliver bange for køretøjer, der kører forbi med høj fart.

Sæt advarselstrekanten og tænd for havariblinket, og afvent hjælp. Man bør ikke aflæsse hestene mens man venter på hjælp, man risikerer, at hestene bliver urolige og bange og forsøger at flygte fra stedet.

Sørg altid for medbringe reservehjul, donkraft samt krydsnøgle nr. 19, i tilfælde af, at man punkterer.

Panikudløser
Nogle heste står meget uroligt under kørsel – det kan skyldes nervøsitet, utålmodighed eller andre ting. Urolige heste kan finde på at springe op over forbommen og i en sådan situation er det en smart detalje, at have en trailer udstyret med panik-bomudløsning, hvor den forreste bom kan udløses udefra.

Nødhjælpsudstyr
Det er en god idé at være forberedt på skader, når man har med heste at gøre. Det er afgørende for det videre forløb og helbredelse, at der ydes effektiv og kyndig førstehjælp så hurtigt som muligt. Effektiv førstehjælp ydes bedst med de rette materialer inden for rækkevidde. Hav derfor altid nødhjælpsudstyr i traileren. Man kan evt. købe en førstehjælpskasse til hesten hos bl.a. Falck.

Tips:
– hvis muligt køres vogntoget til et sikkert sted
– tænd havariblinket
– sæt advarselstrekanten
– afvent hjælp

Læsning i hestetrailer
Hippolog Maj-Britt M. Carter giver råd i forbindelse med læsnng og aflæsning.

Når man læsser en urutineret hest i en trailer, kan der opstå farlige situationer og det er derfor klogt at beskytte såvel hesten, som den der læsser hesten.

Hesten bør beskyttes på benene, så den ikke slår dem på traileren eller fordi den kommer til at sparke sig selv. Hvis hesten har sko på, bør man lægge klokker om forkoderne.

Hesten bør også beskyttes omkring ørerne, så den ikke slår pande og nakke, hvis den skulle slå hovedet op i taget af traileren.

Læsseren bør ligeledes beskytte sig med ridehjelm, handsker, gode skridsikre sko evt. sikkerhedssko og evt. sikkerhedsvest.

Når hest og menneske har fået læsningsudstyr på, er det vigtigt at vænne sig lidt til udstyret inden man går i gang med at læsse – både hest og menneske skal føle sig tryg med udstyret på.

At læsse en hest kan – og bør – være ganske nemt. Desværre har rigtig mange problemer med dette og i det følgende beskrives derfor nogle øvelser, som kan afhjælpe læsningsproblemer.

Mange heste føler ubehag ved lange og stive transportgamacher – de hæmmer bevægelsen og balanceevnen hos hesten. Brug i stedet almindelige bløde træningsgamacher eller læg bandager om benene.

Fase 1 – Grundarbejde
Inden man overhovedet begynder at tænke på at læsse sin hest i en trailer, skal man bruge lidt tid på at lære den nogle grundlæggende øvelser fra jorden. Hav altid en lang line på hesten, når der arbejdes fra jorden og ved læsning.

Øvelse 1 – Gå frem – gå tilbage – stop
Hesten skal lære at gå frem, bakke og stoppe for en let kommando. Sæt lyd på kommandoen – lær hesten ordene ”frem”, ”bak” og ”stop” (hjælper når hesten skal op og ned af rampen).

Øvelse 2 – Retningsstyrring
Hesten skal lære at gå til siden ved at lægge hånden på hestens skulder og dreje hestens hoved (hjælper, når hesten skal op og ned af rampen – hvis den styrer skævt, kan man korrigere ved at lægge en hånd på skulderen).

Øvelse 3 – Stå stille
Hesten skal lære at stå stille. Læg linen på jorden og gå langsomt væk fra hesten. Start med små afstande og lær til sidst hesten at blive stående mens man f.eks. går rundt om den (hjælper med at lære hesten at stå stille inde i traileren – og alle andre steder også).

Når hesten mestrer disse færdigheder, kan man lave en lille forhindringsbane, som hesten skal gå igennem. Forhindringsbanen skal få hesten til at føle tillid til at gå ind i traileren.

En forhindringsbane kan bestå af:
– 2 bomme
– en presenning
– en træplade

Først lærer hesten af gå imellem 2 parallelle bomme – som gradvist snævres mere og mere ind, så de til sidst har en bredde svarende til pladsen i traileren. Læg derefter bommene i en 900 vinkel og lær hesten at gå frem om hjørnet og derefter at bakke tilbage igen rundt om hjørnet. Når hesten er tryg ved situationen, lægges bommene igen parallelt og en presenning kommer på jorden – først en smal og senere en lidt bredere presenning. Hesten skal nu gå stille og roligt henover den.

Begynd med at gå frem mod presenningen og når hesten nærmer sig den, bakkes væk fra den igen. Det er vigtigt, at det er mennesket, der bestemmer hvornår der bakkes og ikke hesten. Arbejd således med hesten, ved at gå frem og tilbage nogle gange, indtil hesten ikke fokuserer på presenningen mere. Når fokus er flyttet til arbejdet, trækkes hesten henover presenningen. Gentag øvelsen nogle gange og derefter gøres presenningen bredere. Øvelsen gentages nu med en træplade, og når hesten har lært at gå henover denne, skal hesten nu lære at stå stille på pladen. Når hesten står stille, er det vigtigt at rose den.

Træn hesten i at blive stående på pladen. Man kan evt. lægge en palle under træpladen, så hesten også lærer at træde op på noget.

Hesten må aldrig stå stille og bare kigge på en farlig genstand – den skal hele tiden arbejdes med, ved f.eks. at gå frem og bakke, så den får fokus på opgaven frem for det farlige. Det er en god idé at opstille en slags sluse, når hesten skal lære at gå ind i en trailer. Kig aldrig på hestens hoved, men ret blikket mod hestens.

Fase 2 – Læsningen
Øvelse 4 – Trailerlæsning uden/med skillerum
Stil altid traileren så den vender mod stalden – aldrig væk fra stalden!

Tag skillerummet ud, så hesten har meget plads de første par gange, den står inde i traileren.
Det er en god idé at opstille en slags sluse når hesten skal lære at gå ind i en trailer. Man kan opstille nogle vinger – køb evt. noget billigt havehegn til formålet. Brug ikke snore i indlæringsfasen, da hesten vil forbinde snorene med el-hegnet omkring foldene, hvilket kan skræmme den. Vi ønsker jo ikke at skræmme hesten ind i traileren, men at lære den, at det ikke er farligt at gå ind i en trailer.

Gentag nu presenningsøvelsen foran traileren – med at gå frem og bakke foran rampen. Lad ikke hesten gå op på rampen, før den villigt går frem og bakker igen. Lad den gradvist få lov at komme op på rampen – gentag hele tiden frem og tilbage øvelsen, for til sidst at give hesten lov til at gå helt ind i traileren.

Ros den når den står inde i traileren. Forsøg ikke at binde den, stå blot stille og stryg den blidt på halsen.
For- og bagbomme justeres i forhold til hestens størrelse.

Hvis hesten f.eks. fnyser, så sæt tempoet op – arbejd hurtigere med hesten.
Hvis hesten buldrer ud igen, så snart den er kommet ind, så lad den fare ud – forsøg ikke at holde den inde. Bliv stående roligt inde i traileren og giv efter af den lange line. Når hesten er faldet til ro udenfor traileren, motiveres den til at gå ind igen, for at blive overbevist om, at det ikke er farligt.
Når hesten går ind uden skillerum, gentages seancen med skillerum.
Når hesten mestrer ovenstående, er det ikke længere nødvendigt at benytte en sluse med vinger.

Husk – hav altid god tid, når man skal læsse heste. Heste mærker straks, hvis man er stresset og reagerer derfor ofte anderledes end hvis man ikke var stresset.

Under kørsel bør hesten af sikkerhedsmæssige årsager bindes inde i traileren. Tovet, eller en gummiopbinding, skal være så langt, at hesten ubesværet kan bevæge halsen, uden at den kan genere nabohesten eller få mulighed for at springe over forbommen. Bind først hesten, når bagbommen er lukket bag hesten.

Opbinding
Tovet skal give hesten frihed til at bevæge hals og hoved – det er hestens balancestang.

Tips:
– lær hesten retningsstyring
– træn din hest på en forhindringsbane
– lær hesten at gå ind de første gange uden skillerum i midten
– bind først hesten, når bagbommen er lukket bag hesten
– løsne først hesten, når bagbommen er åbnet bag hesten

Aflæsning
Tips til aflæsning af hesten:
Husk altid at løsne hesten inden man åbner for bagbommen.
Nogle heste har travlt med at komme ud af traileren så snart bagbommen løsnes.
Det kan være en fordel at tage forbommen af, inden man åbner for bagbommen, således at hesten føler, at den kan komme frem og fri af bagbommen, inden man løsner den.
Pas på ikke at stå bag hesten, hvis den har tendens til at fare ud eller til at sparke. Stå da ved siden og sørg for at komme væk, så hesten ikke løber nogen ned på dens vej ud.
Træn hesten i at gå stille og roligt ud. I øvelse 1 lærte vi bl.a. hesten stop – denne kommando kan nu bruges ved aflæsning, hvor hesten på stop kommando, bliver stående og roses for dens dygtighed.
For heste, hvor dette ikke umiddelbart virker, kan man samtidig med stop kommandoen, sørge for at traileren er parkeret i et hjørne, så hesten ikke føler, at den har så langt at løbe ud på – dette vil bremse den lidt.
En hjælper ved bagbommen kan også berolige hesten, og en hånd som støtte på bagparten, kan i nogle tilfælde være en hjælp.
Pas på ikke at stå bag hesten, hvis den har tendens til at fare ud.
Parker i et hjørne, hvis hesten har lidt for travlt med at komme ud af traileren.

 

Vedligeholdelse af hestetraileren

Rengøring og vedligeholdelse af hestetraileren forlænger dens holdbarhed. Rengøring og vedligeholdelse holder ikke blot traileren pæn i mange år og forøger gensalgsværdien, men det øger også sikkerheden ved brug. Nogle ting kan man selv vedligeholde, mens andre ting bør ordnes på et fagkyndigt værksted.

 

Bremser

Ved normal kørsel, vil man ofte ikke bemærke, at bremserne fejler noget, men man kan blive slemt overasket, hvis uheldet skulle være ude. Én gang årligt bør man få efterset trailerens bremsesystem. Desuden skal påløbsbremsen smøres jævnligt. Hvis man ved opbremsning mærker at traileren banker mod bilen, er det nødvendigt at justere bremserne, eller skifte bremsebelægningen.

 

Lygter

Gør det til en vane, at lysene tjekkes ved hver sammenkobling. Det er en god idé, at give strømstikket lidt kontaktspray indimellem.

 

Rengøring

Rengøring efter hver køretur med kost og skovl forlænger trailerens holdbarhed. Jævnlig vask af traileren er vigtig – særligt pga. syre i hestenes gødning.

En trailer med sider af træ skal vaskes med alm. autoshampoo. Trailerens tag kan med fordel vokses med almindelig bådvoks. En trailer opbygget i glasfiber anbefales at vokse ca. 1 gang årligt. Har traileren en løs gummimåtte, er det vigtigt ofte at tage denne ud for at foretage en grundig rengøring og gennemtørring.

Hvis traileren parkeres udenfor, husk da at hæve trailerens front med næsehjulet så evt. kondensvand løber ud af traileren.

Trailerens gummilister smøres jævnligt med silikone.

Tips:
– få efterset trailerens bremsesystem én gang årligt
– tjek altid lysene ved hver sammenkobling
– hold traileren ren

 

Forsikring af trailer og last

Har du husket at forsikre din hestetrailer?

Trailer
Det er vigtigt, at kaskoforsikre sin hestetrailer. Hvis man låner en trailer spørg da altid om traileren er forsikret.
Ifølge loven skal lånte ting leveres ”lydefrit” tilbage. Det vil sige, at en lånt trailer skal afleveres i præcis samme stand, som man overtog den. Er traileren ikke kaskoforsikret, og bliver den beskadiget eller stjålet, mens man har lånt den, skal man selv betale for skaden.

Trailerens ejermand er den eneste, som kan tegne en kaskoforsikring.

Skader der opstår under kørslen, som forvoldes på andre eller andres ting, med en lånt trailer, vil altid være dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Last
Lasten i en hestetrailer er normalt hest og udstyr. Hestene i en trailer er kun dækket hvis der er tegnet forsikring på hestene. Udstyret vil normalt være dækket under ejerens indboforsikring.

Tyverisikring
Man bør sikre sin hestetrailer mod tyveri. Nogle trailere er standard monteret med en låsbar kuglekobling. Andre modeller kræver en separat tyverisikring, som sættes henover kuglekoblingen.

Hvad dækker forsikringerne?
Trailerens kaskoforsikring:
– tyveri af trailer
– skader sket ved trafikuheld
– skader på traileren forvoldt af hestene
– andre skader på trailer

Bilens ansvarsforsikring:
– skader, som traileren under kørsel laver på andre personer eller andres ting

Indboforsikring:
– udstyr i traileren

Forsikring på hestene
– hestene i traileren

 

Vægtafgift på hestetrailere

På alle trailere med en totalvægt over 500 kg skal der i Danmark svares vægtafgift. Vægtafgiften beregnes ud fra trailerens totalvægt.

De aktuelle satser er:
501-1000 kg = 120,- kr.
1001-2000 kg = 240,- kr.
2001-2500 kg = 310,- kr.
2501-3000 kg = 380,- kr.
3001-4000 kg = 470,- kr.

 

Hestetrailerens el-system

Husk altid at kontrollere lyset på din hestetrailer…
Det er naturligvis af yderste vigtighed for trafiksikkerheden, at trailerens lys & lygter fungerer korrekt når traileren er koblet på bilen. Derfor skal du altid kontrollere, at alt lys virker på din trailer inden du kører afsted. Få eventuelt hjælp fra en medpassager til at se om lamperne lyser når du træder på bremsen osv. Prøv også gerne flere funktioner samtidig (f. eks. blinklys og stoplys), dette vil eventuelt afsløre om der er dårlig stelforbindelse i trailerens el-system.

Husk også at du IKKE må trække i kablet når du kobler fra, men altid skal tage fat i stikket. Har du alligevel været uheldig er der hjælp at hente nedenfor.

 

7-polet stik

Således er ledningerne forbundet i det 7-polede stik:

 

13-polet stik

Således er ledningerne forbundet i det 13-polede stik:

Loader